Chức năng cơ bản:

xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


- Được phát triển trên nền AWJX.
- Lên xuống ngựa bằng phím M.
- Đẳng cấp tối đa là 250.
- Sử dụng vật phẩm bằng chuột phải (tùy loại).
- Kích hoạt thuộc tính ẩn củaa trang bị khác khi mặc đủ bộ An Bang, Định Quốc, Hoàng Kim Môn Phái (không bao gồm vũ khí).
- Boss xanh, boss sát thủ, boss hoàng kim.
- Hút sinh lực va` hút nội lực (chỉ co' tác dụng voi' kỹ năng ngoại công).
- Tống Kim hình thức mới.
- Sự kiện Hoa Đăng, Vượt Ải.
- Trang bị mới cũng như kỹ năng đc làm lại.

xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 DayĐặc biệt để phù hợp voi' cái tên sv giải trí:
Hổ trợ khi vao` game : level 140
Full set MKMP max +
VK mạnh nhất sv
Ngựa tùy ý lựa chọn
.........

xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


Trang Chủ :
http://jx-giaitri.tk/ hoặc http://huynhmui.com/

xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day
xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


Video test: http://www.youtube.com/watch?v=63Nha8rSl1c
http://www.youtube.com/watch?v=63Nha8rSl1c" http://www.youtube.com/watch?v=63Nha8rSl1c" src="http://www.youtube.com/watch?v=63Nha8rSl1c" ShowControls=1 ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1 width=450 height=375> http://www.youtube.com/watch?v=63Nha8rSl1c">


xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


Event săn boss trog thành


xem tin Vo Lam Lau Cho Ae Choi Tết 2012 Day


Mua máu pk


------------