ĐIỄN ĐÀN TEEN LICVO

Diễn đàn tuổi trẻ, kết bạn , chia sẽ thông tin giới tình

Quay lại   Diễn đàn > cho-online-licvo> quang-cao-rao-vat
Gửi trả lời  

Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông

Cũ 29-1-2012 8:46   #1
Avatar của quanghaisoft
Hi!Ha!xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông
xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


Bạn muốn mi`nh là trung tâm củaa sự chú ý? Hay chỉ là một cái nổi bật giữa đám đông? Hay ít ra cũng làm người ấy muốn khám phá ve^` bạn?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn muốn khiêu vũ kim thu set như mọi người?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn chưa từng học khiêu vũ bao giờ?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn e ngại voi' ba.n nhảy củaa mình?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- kim thu set Bạn muốn lên sàn nhảy chỉ sau 1 tuần?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn chỉ ingesco muốn tiết kiệm thời gian, chủ động ve^` cách học?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn muốn nâng cao kỹ năng củaa mình?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


- Bạn muốn trở thành ba.n nhảy tuyệt vời nhất?

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


Với bộ 5 DVD Tự học khiêu chong set vũ do Vũ sư Hoàng Thông giảng dạy sẽ mang đe^'n ch o ba.n ta^'t cả như~ng gì ma` ba.n mong muốn. Tại bộ đĩa này, ba.n sẽ đc học ca'c vũ điệu như: Valse, Rumba, Pasodoble, Bebop, Jive, kim chong set Break Dance, Boston (hay thường gọi là Slow Valse), Chachacha, Tango, Slow va` Rap. Trân trọng giới thiệu cùng quý ba.n đọc.

xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông
xem tin Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông


Quý khách hàng co' thể xem thêm kim thu sét tho^ng tin va` đặt mua bộ đĩa nay` bằng cách nhấp vao` Tự học khiêu vũ nghệ thuật - Vũ sư Hoàng Thông hoặc xem thêm ca'c bộ đĩa khiêu vũ nghệ thuật khác trog cùng chuyên mục Tự học khiêu vũ

TIN KHÁC :
Gửi trả lời  
Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để tham gia thảo luận .