Gunny private server china mới vao` sẽ lên cấp 9, tặng 1 tỷ xu, VIP thiên sứ chỉ 1 xu, co' châu báu cấp 5, lực chiến cao chót vót,.........
Để chơi, đầu tiên phải download trình duyệt web củaa nó
Link download:Đăng kí vào: Hướng dẫn đăng kí:
Dòng 1: Tài khoản
Dòng 2: Mật khẩu
Dòng 3: E-mail
Dòng 4: Mã xác nhận hình ảnh

Bấm nút đăng kí ở bên trái va` nhưthế nay` sẽ thành công, nhấn ok va` hiện ra trang đăng nhập

Địa chỉ trang đăng nhập là : Trang chủ:
88ddt.com
Chúc ca'c ba.n thành công
Vài bức hình: