Đã co' nhie^`u ba.n thắc mắc va` kho^ng biết ép đồ nhưthế nào ve^` map này.

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Hôm nay mi`nh lập 1 topic nói ve^` cách ép đồ ch o map nay` ( mi`nh chỉ hướng dẫn ép đồ thôi, ca'c nhiệm vụ căn bản thì tự ca'c ba.n tìm hiểu)

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Map " Các chú tuổi gì Win" Theo tiếng Trung Quốc " Sự khởi nguồn củaa bóng ma tà ác"

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Từ bản V 2.0 trở lên co' thêm 5 con serect mới. Hiện tai mi`nh chỉ biết co' 2 hero ẩn sẽ tư` từ úp date ch o ca'c ba.n tiếp

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Thứ 1 là : Shigulu
Thứ 2 là : Younongmin

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Để chọn Hero đó ba.n chỉ cần enter va` gõ dòng chữ đó vao` là hiện ra HEro

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Và sau đây là nội dung chính. Các ép đồ

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh
xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Có thắc mắc gì thì ca'c ba.n cứ để lại CM ở dưới.

xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh
xem tin Hướng Dẫn Ép Đồ map " Các Chú Tuổi Gì Win " Hoàn chỉnh


Nguồn: Garena.com