Các ba.n ch o mi`nh hỏi co' lệnh nào để Kill All BOT để qua Round mới không, nhie^`u lúc con` 2 thằng BOT ma` tụi nó ko chịu giét nhau, trông rat' là ức chế

xem tin [Thăc mắc] Lệnh kill all bot trong Counter Strike Source 2010


Lưu ý: cái lệnh /endround mi`nh đa~ dùng rồi, nó cũng kill hết ca'c BOT nhưng qua round mới lại ko cộng thêm tiền, ch o nên dùng dc 2 lần thì hết sạch tiền ch o cả người chơi lẫn BOT. hix