xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Trang chủ : http://www.dockiem.com/ dockiem.com
Diễn đàn : http://forum.dockiem.com/ forum.dockiem.com
Tải game : http://dockiem.com/taigame.php ( ca'c ba.n đọc kĩ hướng dẫn cài đặt )

Vào tới giao diện nhân vật, vui lòng nhập mã 123456 để hoạt động bình thường nhé, neu' ca'c ba.n cần trợ giúp thì xin vui lòng chát voi' nick yahoo hotrochung.dockiem hoặc gọi số hotline 01244982973

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Kiếm Thế private cập nhật mới - Độc Kiếm giang hồ - Vang danh thiên hạ

Server Độc Nhất Kiếm ra đời tư` 25/5


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Khai mở thêm server Độc Long Kiếm vao` 9h sang' thứ 3 ngày 23/10
------------
Tỉ lệ Donate đồng 10k VNĐ = 20 vạn đồng

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Nhân vật mới tạo đc tặng set đồ Du Long cấp 1 ( cường hóa + 14)

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


+ Tặng thưởng Tân Thủ 1 Ức Bạc Khóa
+ 1000 vạn Đồng Khóa
+ 10 Hòa Thị Bích

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Level 150 đc tặng 1 Du Long Lệnh Đai va` thăng 1 cấp level

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Nhận thưởng hàng ngày khi mở trog tu luyện châu

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


+ 300 vạn Bạc Khóa
+ 1 Huyền Tinh 9
+ 100 vạn Đồng Khóa


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Có thể nhận Đồng kho^ng giới hạn tư` Chức Năng Giới Thiệu Bạn Bè

Người giới thiệu sẽ đc hưởng thêm 5% tư` số đồng nạp thẻ củaa member mới. Ví dụ: ba.n A giới thiệu ba.n B vao` chơi, khi ba.n B nạp thẻ voi' mệnh gia' đồng là 100 vạn thì ba.n B vẫn co' đủ 200 4000 vạn con` A sẽ đc hưởng 5% tức là 10 vạn đồng.


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- 3 Ngày đầu khai mở exp x 300 lần so voi' VNG

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Skill 120 củaa Thập Nhị Đại Môn Phái

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Hòa Thị Bích bán ở khu (Đồng Khóa)
- Tu luyện đơn ăn 200 lọ/1 ngày
- Exp kinh nghiệm x 110 lần so voi' VNG (20 triệu exp boss Hải tặc 9x)
- Mã Bài Tuyết Hồn bán trên KTC ( trog Đồng Khóa)
- Đổi set đồ Bá Vương 120 va` Set đồ Sát Thần 150

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Đi Tống Kim tùy thuộc xếp hạng ma` nhận đc Hòa Thị Ngọc cùng ca'c phần thưởng co' gia' trị khác.

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh sẽ tốn 1 lệnh bài trùng sinh (Mỗi lần Trùng Sinh sẽ tăng thêm 150 điểm Tiềm năng + 2 điểm Kỹ năng)


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Thông tin ve^` Bộ đồ level 120 (Bá Vương) va` 150 (Sát Thần) cùng Boss Hỏa Kỳ Lân

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)- Thú Cưỡi Hỏa Kỳ Lân
- Set đồ Bá Vương level 120
- Set đồ Sát Thần level 150
- Boss Hỏa Kỳ Lân


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Thú Cưỡi Hỏa Kỳ Lân

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)
xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Set đồ Bá Vương level 120 (Sẽ co' thể ch o đổi tư` set đồ cuối ra set Bá Vương)

Bá Vương Đường Nghệ Giáp


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)
xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Cùng Set đồ Sát Thần level 150

Sát Thần Đường Nghệ Giáp


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)
xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Có một trog 2 set đồ trên thì sẽ co' thể đủ sức đương đầu voi' Boss Hỏa Kỳ Lân – Boss khủng nhất server tư` trước đe^'n nay.xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Với phần thưởng: Khi hoàn thành 2 lần mo^i~ nhiệm vụ (Hậu Sơn Phục Ngưu - Bách Man Sơn - Hải Lăng Vương Mộ) Sẽ nhận đc 10 Quả Thu Hoạch (Tuần) + 6 Quả Thu Hoạch (Chính Tuyến) => Tổng 16 Quả Thu Hoạch
(Khi mang ra đổi ở Sứ Giả Hoạt Động, 1 Quả Thu Hoạch nhận đc 50 Vạn Bạc Khóa va` 100 Triệu (EXP) Điểm kinh nghiệm)

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Nhiệm vụ Thương Hội là một trog như~ng nhiệm vụ mang đe^'n nhie^`u phần thưởng ch o quý đồng đạo. Đồng đạo dễ dàng tham gia nhiệm vụ nay` vì điều kiện khá dễ dàng.

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Phần Thưởng:

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Hoàn Thành 10 nhiệm vụ nhận thưởng:
+ 20 vạn Bạc Thường
+ 1 Rương gỗ xanh xẫm
- Hoàn Thành hết 20 nhiệm vụ:
+ 40 vạn Bạc Thường
+ 2 Rương gỗ xanh xẫm
- Hoàn Thành hết 30 nhiệm vụ:
+ 60 vạn Bạc Thường
+ 3 Rương gỗ xanh xẫm
- Hoàn Thành hết 40 nhiệm vụ:
+ 100 vạn Bạc Thường
+ 200 vạn Bạc Khóa
+ 4 Rương gỗ xanh xẫm


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Khi tham gia Tiêu Dao Cốc (Qua 5 cửa ải sẽ nhận đươc 2 rương xanh xẫm)

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Khi tham gia thi đấu Môn Phái vao` thứ 3 va` thứ 6 sẽ nhận đc 1 Bách Bảo Rương mở ra sẽ đc 1 trong:

+ Bạc thường 800000
+ Bạc thường 1000000
+ Bạc thường 1500000
+ Bạc thường 2000000
+ 100 triệu kinh nghiệm
+ 20v Bạc khóa 200000
+ Huyền tinh cấp 8
+ Huyền tinh cấp 9
+ Huyền tinh cấp 10
+ Hòa Thị Ngọc


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)Những tính năng server Độc Kiếm

[B Đánh boss Bạch Hổ Đường ở ca'c tầng sẽ co' xác suất rơi rương gỗ xanh
 Đánh boss Hoàng Kim co' xác suất rơi rương gỗ xanh
 Các hoạt động khác như : Quân Doanh , ải gia tộc …. Sẽ sớm đc cập nhật rương gỗ xanh
Rương gỗ xanh co' xác suất mở ra ca'c vật phẩm sau
- HT cấp 8 + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- HT cấp 9 + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- HT cấp 10 + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- HT cấp 11 + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- HT cấp 12 + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- Hòa Thị Ngọc + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- 5 vạn đồng khóa + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- Mã bài Phiên vũ + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- Mã bài Lăng thiên + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp
- Mã bài Tuyết Hồn + 20 vạn bạc khóa + 100 triệu exp[/B]


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Server kho^ng co' tình trạng lag, kho^ng dis, kho^ng kẹt acc nữa, hoàn toàn ổn định
- Tính năng Trùng Sinh Nhân Vật vô cùng độc đáo
- Sự Kiện Truy Tìm Cổ Vật: Đi Tống Kim, Bạch Hổ Đường đều đạt đc Rương mảnh ghép Độc Kiếm (Đủ 500 mảnh sẽ đổi đc Đồ Cuối)
- Đi Tống Kim đạt 3000 điểm tích lũy sẽ đạt đc Huyền Tinh 9 va` Rương mảnh ghép Độc Kiếm.
- Đi Bạch Hổ Đường, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Săn boss Hoàng Kim đạt rat' nhie^`u Huyền Tinh 6 7 va` Rương mảnh ghép Độc Kiếm
- Săn boss Hoàng Kim đạt rat' nhie^`u Huyền Tinh 6 7, co' tỷ lệ rơi ngựa Phiên Vũ
- Mở full ca'c Map (Bản Đồ), mở rat' nhie^`u lãnh thổ trog Tranh Đoạt Lãnh Thổ thứ 7 va` Chủ nhật hàng tuần
- 19h30 tối thứ 6 hàng tuần, tổ chức thi đấu môn phái
- Mỗi tuần đều tổ chức Đại Hội Võ Lâm Cao Thủ tặng thưởng nhie^`u Huyền Tinh 10 va` Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Mở kho^ng hạn chế Trứng Du Long
- Kinh nghiệm EXP gấp 110 lần so voi' Vinagame, cụ thể đánh quái trog Tần Lăng đạt 5 triệu điểm kinh nghiệm, 20 triệu exp mo^i~ boss Hải tặc 9x, hỗ trợ lên level nhanh hơn, đạt cấp nhanh hơn để Trùng Sinh
- Giờ Tần Lăng là 4 tiếng mo^i~ ngày, reset giờ Tần Lăng vao` 23h đêm
-Server tồn tai mãi mãi cùng thời gian để ca'c đồng đạo co' thể cùng ca'c bằng hữu Độc Kiếm Giang Hồ


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Ngoài ra hệ thống Mặt Nạ Trùng Sinh đa~ đc đưa vao` , sau mo^i~ lần trùng sinh ca'c ba.n sẽ nhận đc mặt nạ va` danh hiệu tương ứng

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


Trùng Sinh mo^i~ lần sẽ đc tăng thêm 150 điểm Tiềm năng va` 2 điểm Kỹ năng (10 lần Trùng sinh sẽ đc cộng thêm tổng 1500 điểm Tiềm năng va` 20 điểm Kỹ năng)

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 1 đạt Danh hiệu Tầm Sư Học Đạo : kỹ năng môn phái cấp +1 / Kháng Tất Cả +50 / Tấn Công Cơ Bản +5%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 2 đạt Danh hiệu Hổ Thần Ngạo Khiếu: kỹ năng cấp môn phái +1 / Kháng Tất Cả +80 / Tấn Công Cơ Bản +5%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 3 đạt Danh hiệu Thanh Long Tại Thiên : kỹ năng cấp môn phái +1 / Kháng Tất Cả +100 / Tấn Công Cơ Bản +5%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 4 đạt Danh hiệu Kỳ Lân Giáng Thế : kỹ năng cấp môn phái +1 / Kháng Tất Cả +130 / kỹ năng đồng hành +1 / Tấn Công Cơ Bản +5%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 5 đạt Danh hiệu Độc Long Tướng: kỹ năng cấp môn phái +2 / Kháng Tất Cả +150 / kỹ năng đồng hành +1 / Tấn Công Cơ Bản +7%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 6 đạt Danh hiệu Nhị Long Tướng: kỹ năng cấp môn phái +2 / Kháng Tất Cả +180 / kỹ năng đồng hành +1 / Tấn Công Cơ Bản +7%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 7 đạt Danh hiệu Tam Long Nhập Thể: kỹ năng cấp môn phái +2 / Kháng Tất Cả +200 / kỹ năng đồng hành +2 / Tấn Công Cơ Bản +7%

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 8 đạt Danh hiệu Tu La Phá Thần: kỹ năng cấp môn phái +3 / Kháng Tất Cả +200 / kỹ năng đồng hành +2 / Tấn Công Cơ Bản +10% / kỹ năng bí kíp +1

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 9 đạt Danh hiệu Thiên Tướng Phục Ma: kỹ năng cấp môn phái +3 / Kháng Tất Cả +250 / kỹ năng đồng hành +2 / Tấn Công Cơ Bản +10% / kỹ năng bí kíp +2

xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)


- Trùng sinh lần 10 đạt Danh hiệu Độc Kiếm Giang Hồ: kỹ năng cấp môn phái +5 / Kháng Tất Cả +300 / kỹ năng đồng hành +3 / Tấn Công Cơ Bản +15% / kỹ năng bí kíp +3


xem tin Game Kiếm Thế Bền Vững 100% Set đồ Bá Vương Sát Thần Boss Hỏa Kỳ Lân (Mở thêm sv 2 Độc Long Kiếm)Mời ca'c ba.n đe^'n va` cùng ca'c nhân sĩ khác ngao du kết bằng hữu tạo uy danh trên khắp chốn giang hồ