trước mi`nh hay co' dùng mấy cái acc fshare trên diễn đàn,giờ nó bị nhưthế này

rồi đứng khựng vậy luôn, kho^ng cách nào đăng nhập đc hết,ai giúp mi`nh với,đã xoá cài lại bản mới vẫn bị y chang vậy.
thanks mọi người nhiều