Thường khi ca'c ba.n co' một file excel quan trọng hay viết ve^` đề tài riêng tư kho^ng muốn người khác xem. Bạn đa~ cài password, nhưng một thời gian ba.n quên mất password va` vấn đề đa~ xảy ra. Excel Password Unlocker là phần mềm ch o phép ba.n khôi phục lại nội dung rat' nhanh bằng cách tạo file excel mới (đã remove pass cũ) co' nội dung kho^ng đổi, kho^ng như ca'c phần mềm dò tìm khác sẽ rat' lâu thậm chí quá lâu mặc dù co' thể tìm được.

xem tin Excel Password Unlocker v4.0.2.3 - phá mật khẩu file exelDownload :
Code:
Password: www.2baksa.net